Εταιρικό Σήμα - Λογότυπο

Το λογότυπο αντιπροσωπεύει την επιχειρηματική εικόνα και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της πώλησης προϊόντων.

Διαφημιστικά Φυλλάδια

Τα φυλλάδια είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να κερδίσετε πελάτες στην ευρύτερη περιοχή που εδρεύει η επιχείρησή σας και όχι μόνο πάντα με στοχευόμενη διαφήμιση και με αποτελεσματικότητα.

Επαγγελματικές Κάρτες

Χρησιμοποιούνται για να προβάλουν μια επιχείρηση ή ένα άτομο με συγκεκριμένη ειδικότητα. Είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να δοθούν όλες οι πληροφορίες για εσάς χωρίς να σας βλέπουν.

Κατάλογοι - Έντυπα

Οι κατάλογοι - έντυπα περιλαμβάνουν φωτογραφίες των προϊόντων και την ανάλυσή τους. Τα γραφικά σχέδια που θα πλαισιώνουν την παρουσίαση πρέπει να συμφωνούν με τον σχεδιασμό της εταιρικής ταυτότητας της επιχείρησης.