Υπηρεσίες Ιστοσελίδων

Στατικές Ιστοσελίδες

Στατικές Ιστοσελίδες

Οι στατικές ιστοσελίδες ενδείκνυται για δικτυακούς τόπους με μικρό περιεχόμενο. Τα χαρακτηριστικά αυτής είναι ότι το περιεχόμενο της δεν μπορεί να μεταβληθεί από εσάς.

Δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο της σελίδας, για να αλλάξει θα πρέπει να υπάρχουν γνώσεις κώδικα HTML και άλλων προγραμμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της.

Επειδή το περιεχόμενο μιας στατικής ιστοσελίδας δεν χρησιμοποιεί εργαλεία διαχείρισης το κόστος είναι χαμηλότερο εν συγκρίσει με μία δυναμική ιστοσελίδα. Το κόστος και ο χρόνος παράδοσης είναι σχετικά. Δηλαδή εάν μία στατική ιστοσελίδα αποτελείται από 7-8 σελίδες στο σύνολό της, τότε έχει μικρότερο κόστος και μικρότερο χρόνο παράδοσης από μια ιστοσελίδα που αποτελείται από πιο πολλές σελίδες.

Προτείνονται σε περιπτώσεις που κάποιος θελήσει να σχεδιάσει μία πιο πολύπλοκη ιστοσελίδα, δηλαδή να έχει αυξημένη εμφάνιση, εφόσον δεν απαιτείται η συχνή ανανέωση της ιστοσελίδας.

Ενδείκνυται ακόμα σε κάθε περίπτωση που έχουμε ένα σχετικά μικρό περιεχόμενο (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι περιοριζόμαστε στο περιεχόμενο) και όπως είπαμε πιο πάνω ότι δεν θα χρειάζεται η συχνή ανανέωσή της.

Μεγάλος Παράγοντας που θα πρέπει να προτιμηθεί μία στατική ιστοσελίδα είναι ότι αυτές είναι σχεδιασμένες με τεχνολογία όπως HTML, CSS, JQUERY. Επίσης οι μεγαλύτερες μηχανές αναζήτησης όπως Google, Yahoo, Bing, Msn προτιμούν τις στατικές ιστοσελίδες και έχει πλέον παρατηρηθεί ότι υπάρχει μεγαλύτερη προτίμηση σε αυτού του είδους το design με επαγγελματική σχεδίαση.


Είναι μία απλή και οικονομική λύση για επιχειρήσεις που θέλουν να προβάλουν την επιχείρησή τους και δεν θα αλλάζουν το περιεχόμενο της σελίδας σε τακτό χρονικό διάστημα. Είναι όμως βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα υπάρξουν μεταβολές στο περιεχόμενο της σελίδας. Αυτό αναλαμβάνεται από εμάς ώστε η σελίδα να είναι πάντοτε ενημερωμένη.

Το κύριο ερώτημα είναι το πόσο συχνά θα χρειάζεται ανανέωση η σελίδα. Εάν χρειάζεται συχνή ανανέωση (εάν δηλαδή πρόκειται για κάποια εφημερίδα) τότε η δυναμική ιστοσελίδα είναι η ιδανικότερη λύση. Μπορεί να έχετε ακούσει κάποιους να λένε ότι οι στατικές ιστοσελίδες είναι ξεπερασμένες και είναι παλιάς τεχνολογίας. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει και τις περισσότερες φορές αποδεικνύεται ότι στη χρήση οι στατικές ιστοσελίδες έχουν πιο πολλά πλεονεκτήματα από τις αντίστοιχες δυναμικές.